Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local

A Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local do Vicedo é un servizo municipal, subvencionado pola Consellería de Traballo e Benestar, de promoción do desenvolvemento económico, creación de emprego e formación. Ofrece aos seus usuarios todo tipo de información sobre subvencións, formación e emprego.


Os obxectivos xerais deste departamento son os seguintes:

 • Deseño de actuacións que contribúan ao desenvolvemento do territorio, en base ao estudo da evolución e necesidades do mercado laboral.
 • Difusión das Políticas Activas de Emprego da Xunta de Galicia (programas de cooperación, obradoiros de emprego, subvencións...)
 • Información sobre os recursos existentes para favorecer o desenvolvemento local no eido municipal.
 • Asesoramento a emprendedores sobre os trámites necesarios para a constitución e posta en marcha dun proxecto empresarial.
 • Acompañamento no inicio de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas xeradoras de novos empregos.
 • Servizo de atención a empresas coa finalidade de lograr unha maior dinamización do sector: información sobre axudas e subvencións para contratación, investimento, etc.
 • Servizo de información e asesoramento a desempregados/-as no proceso de busca de emprego.
 • Fomento da utilización de novas tecnoloxías.
 • Promoción do desenvolvemento de actividades formativas atendendo ás demandas de empresas e desempregados.

 

Os servizos que ofrece a Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local van dirixidos a:

 • Desempregados.
 • Persoas en activo.
 • Empresas.
 • Asociacións.
 • Poboación en xeral.

Axente de Emprego e Desenvolvemento Local

Manuela Domínguez Bermúdez

E-mail: emprego@concellodovicedo.org

Teléfono: 982 59 0195

Ligazóns

Compartir: